Rozhlasové systémy

Instalujeme:

 • Místní evakuační rozhlasy v obcích a objektech

Ve školách, úřadech a jiných veřejných budovách je mnohdy výhodnější použít v případě nebezpečné situace (např. požár v budově) konkrétní mluvené hlášení. Tuto úlohu dokáže automaticky zajistit evakuační rozhlas propojený se systémem EPS. Systém evakuačního rozhlasu podléhá certifikaci dle EN 54-16, jeho montáž a provoz se řídí Vyhláškou č. 246/2001 Sb.

Použití evakuačního rozhlasu

Návrh a řešení systému evakuačního rozhlasu je vždy předmětem projektu, kde musí být stanoveny podmínky pro jeho provoz. Nabídka a dodávka je vždy řešena jako projekční celek, kdy dodavatel garantuje požadované funkce systému. Evakuační ústřednu lze jednoduše naprogramovat dle konkrétních požadavků.

Popis rozhraní systému evakuačního rozhlasu
 • 4 (8) výstupních evakuačních linek (100 V rozvod)
 • 8 (16) vstupů pro spouštění a řízení evakuace
 • 4 (8) výstupů pro vlastní monitorování systému (kontakt relé)
 • 4 vstupní audio-linky
 • linka RS 232 pro nastavení parametrů
 • USB port pro doplnění a rozšíření paměti
 • RJ45 pro připojení sítě Ethernet
 • vnitřní sběrnice - připojení periferií (ovládací konzola)
Popis funkcí systému evakuačního rozhlasu
 • definice alarmového hlášení pro každou zónu samostatně
 • sekvenční spouštění alarmových hlášení
 • ovládání alarmových hlášení z konzoly (standardní nebo požární)
 • možnost podkresové hudby a použití systému vyvolávání v klidovém stavu (alarmové hlášení má prioritu)
 • indikace provozních stavů a monitorování systému
 • kontrola výstupních linek reproduktorů
 • všechny funkce jsou nastavitelné pomocí SW
Doporučení k projekci a instalaci
 • dodávka evakuačního rozhlasu je řešena jednou položkou (zkompletovaná evakuační ústředna)
 • před vlastní instalací je nutno provést kabeláž (dle EN 60331, Vyhlášky č. 23/2008 Sb., Vyhlášky č. 286/2011 Sb.) a instalovat reproduktory
 • propojit se systémem EPS
 • provést naprogramování ústředny
 • zajistit požadované funkční zkoušky a kontrolu provozuschopnosti (Vyhláška č. 246/2001 Sb.)
 • proškolit personál o obsluze a uvést systém do provozu

Uvažujete o spolupráci?

Kontaktujte nás a sdělte nám vaše představy. Společně najdeme optimální řešení.

POPTÁVKA