Zákaznická zóna

+420 608 111 660

info@elektrikari.cz

Olšanská 2898/4d

130 00 Praha 3

Služby

Elektroinstalace NN

Elektroinstalace NN

Elektroinstalace je v dnešní době nutnou součástí každé stavby. Naše společnost zajišťuje v oblasti silnoproudé elektroinstalace NN komplexní služby. Tyto služby poskytujeme širokému spektru našich zákazníků od bytů, rodinných domů, přes komerční objekty k podnikání až po velké průmyslové celky. 

V případě bližšího zájmu o konzultaci nebo zpracování návrhu, projektu a cenové kalkulace na elektroinstalaci NN do vašeho objektu, nás kontaktujte.

Zabezpečovací systémy

Zabezpečovací systémy

Ovládací klávesnice

Uživatelsky důležitým prvkem systému je klávesnice. Pomocí klávesnice se systém ovládá a zpětně lze o systému získat podrobnější informace. Klávesnice indikuje stav systému, otevření konkrétních zón a případné chyby v systému jako je slabá baterie, sabotáž na zónách a další důležité stavy.

Vzdálené ovládání

Pro vzdálené ovládání lze použít mobilní telefon nebo webový prohlížeč na Vašem PC. Tento způsob ovládání je možný z libovolného místa na světě, kde je dostupný GPRS nebo internet. Pro mobilní telefony je k dispozici OS ANDROID nebo iOS a aplikací iPARADOX. Tyto aplikace umožňují zobrazovat stav zabezpečovacího systému, ovládání programovatelných výstupů a posílání mailů na telefon s upozorněním.

Detektory

Do zabezpečovacího a poplachového systému je možné připojit různé typy detektorů, které slouží k zachycení a indikaci vstupu narušitele nebo pokusu o vstup do střeženého prostoru. K dispozici je široká nabídka různých typů a provedení detektorů v drátovém a bezdrátovém provedení.

Přístupový systém – nadstavba ACCESS

Přístupový systém umožňuje selektivně omezit pohyb osob po budově, formou oprávnění na vybrané prostory – vstupní dveře. Pomocí uživatelského kódu nebo bezdotykové karty je možné otvírat dveře nebo přímo ovládat poplachový systému (zapínat nebo vypínat jednotlivé podsystémy).

Signalizace poplachu

Pokud máte vyřešenou detekci narušení, je potřeba věnovat zvýšenou pozornost tomu, jakou reakci zvolíte při poplachu. Signalizace je velmi důležitou součástí celého systému, protože elektronický zabezpečovací systém má za úkol vyhodnotit poplach a předat o něm zprávu. Zprávu o poplachu je možné signalizovat lokálně pomocí akustické a optické signalizace. K dispozici je široká nabídka vnitřních a venkovních signalizačních prvků.

Současně je vhodné informaci o poplachové události přenášet uživatelům poplachového systému nebo na bezpečnostní agentury, která provozuje pult centrální ochrany. K přenosu poplachového signálu je možné využít IP komunikátory, GSM/LTE komunikátory, telefonní komunikátory.

Způsoby zapínání a hlídání zebezpečovacího systému

Uživatel může volit různé způsoby hlídání tak, aby byly střeženy části domu, v nichž se momentálně nepohybují osoby. Pro názornost je zvolen jednoduchý půdorys, ale např. u dvoupatrového domu je hlídání přízemí v noci během spánku velmi vhodné.

Základní přehled požadavků na jednotlivé stupně zabezpečení u poplachových systémů

Rozdělení podle typů objektů a stupňů zabezpečení:
Rozdělení typů zabezpečení budovy Kategorie dle ČSN 50 131-1
Byty, rodinné domy, garáže 1 nízká rizika
Komerční objekty 2 nízká až střední
Peněžní ústavy, směnárny, památky, zbraně, narkotika 3 střední až vysoká
Objekty nejvyššího významu - státní instituce, jaderné zařízení 4 vysoká rizika
Přehled minimálního střežení u jednotlivých stupňů zabezpečení:
Střeží se Stupeň 1 Stupeň 2 Stupeň 3 Stupeň 4
Obvodové dveře O O O+P O+P
Okna   O O+P O+P
Ostatní otvory   O O+P O+P
Stěny       P
Stropy nebo střechy       P
Podlahy       P
Místnosti T T T T
* O = otevření, P = průnik, T = past (dohled ve vybraných prostorech, ve kterých je vysoká pravděpodobnost detekce)

Rozmístění jednotlivých prvků poplachového systému ve stupni zabezpečení 3 v půdorysu budovy:

Doba zálohování poplachového systému při výpadku napájecího napětí:
Bezpečnostní stupeň systému Stupeň 1 Stupeň 2 Stupeň 3 Stupeň 4
Doba zálohování minimálně 12 h 12 h 60 h 60 h
Doporučené lhůty funkčních zkoušek a měření v závislosti na stupni zabezpečení:
Činnost 3 měsíce 6 měsíců 1 rok
Řídicí vstupy od jiných aplikací a výstupy k nim 4 3 1, 2
Jeden detektor na smyčce (jedna adresa)   3 1, 2
Vnější a vnitřní výstražná zařízení 4 3 1, 2
Funkční zkouška ústředny   3 1, 2
Funkce náhradního zdroje v klidu a při signalizaci poplachu 4 3 1, 2
Přenos na PCO nebo do nadstavbového systému 4 3 1, 2
* čísla v tabulce jsou stupeň zabezpečení

Při instalaci poplachového systému ve 3. stupni zabezpečení je nutné splnit tyto podmínky a požadavky pro konkrétní instalaci:

 • zpracovaná projektová dokumentace, včetně bezpečnostního posouzení
 • instalační firma je držitelem koncesované živnosti „Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob“
 • pracovníci instalační firmy jsou držitelé osvědčení kvalifikace podle Vyhlášky č. 50/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice - § 7 (Pracovníci pro řízení činnosti)
 • instalační firma je odborně proškolena pro instalaci konkrétní technologie poplachového systému (značka/výrobce)
 • u všech prvků poplachového systému v době instalace je k dispozici platný certifikát
 • certifikát je požadován pro tyto prvky poplachového systému: 
  • ústředny a veškeré příslušenství (klávesnice, moduly, komunikátory)
  • detektory pro vnitřní a venkovní detekci
  • signalizace (sirény)
  • mechanické doplňky (boxy, rozvodné krabičky)
  • přídavné napájecí zdroje
 • po instalaci poplachového systému je provedena výchozí revize elektrického zařízení poplachového systému
 • současně je provedena kompletní funkční zkouška poplachového systému
 • u instalovaného poplachového sytému je vedena provozní kniha, do které provozovatel zapisuje všechny potřebné údaje o provozu a poruchách systému
 • instalační firmy provádí pravidelné funkční zkoušky poplachového systému, vystavují protokol a provedení funkčních zkoušek zapisují do provozní knihy

iParadox – Alarm System Control

Insite Gold

Paradox Insight™

iParadox – Alarm Control na Google Play

iParadox – Alarm System Control na App Store

Insite Gold na App Store

Paradox Insight™ na App Store

My JABLOTRON

 

 

 

 

Automatizace

Automatizace

Mějte přehled o tom, co se děje doma, ve firmě nebo ve vašem autě. S aplikací MyJABLOTRON zajistíte alarm, spustíte zavlažování nebo sledujete provoz svých vozidel. To vše jednoduše přes mobil i přes web.

V aplikaci MyJABLOTRON vidíte nejen aktuální stav a historický přehled událostí, ale aktivně ovládáte různá zařízení. Například na dálku zajistíte alarm ve vašem domě i autě. A když se chystáte na chatu, tak si ještě před odjezdem zapnete pomocí vašeho GSM ovladače a hlásiče topení. Po příjezdu máte příjemně teplo a pro větší klid si třeba můžete zkontrolovat pomocí GSM kamery situaci před vaší garáží. A pak už si jen můžete užívat pohodový víkend.

Ověřte si svého montážního partnera.

Ovládání alarmu z mobilního telefonu

Přístup k zařízení přes www

Ovládání pomocí virtuální klávesnice

Live video / foto záznam

Detail montážního technika

MyJABLOTRON na App Store

MyJABLOTRON na Google Play

Kamerové systémy

Kamerové systémy

Bezkontaktní měření tělesné teploty osob

(Human Body Temperature Measurement)

V souvislosti s nemocí Covid-19 nově nabízíme dodávku a montáž technologií pro měření teploty osob a detekci horečky. Případně rozpoznání vstupu bez ochranného prostředku tváře (detekce vstupu bez roušky). Systém je vhodný pro provozy s velkým pohybem osob a zvýšeného rizika nákazy tímto virem.

 • Přesné měření teploty lidského těla s přesností 0,2°C v rozsahu +30° až 45°C - zobrazení teploty v reálném čase včetně osob s nasazenou maskou
 • Bezkontaktní kotrola, rychlý průchod, rychlost měření 1 vteřina v úhlu 84°
 • Měření více osob zároveň, efektivní přístup do objektu
 • Vizuální varování o abnormalitách
 • Systém má certifikáty CE
 • Příklady použití: nemocnice, kontrolní stanoviště, letiště, školy, nádraží, metro, firmy

Ukázková videa použití:

Reference:

Bezobslužný systém může pomoci bezpečně měřit teplotu.

Desítky zaměstnanců magistrátu jsou v karanténě. Snížit riziko nákazy má kamera detekující teplotu.

Pacientům při vstupu do Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně měří teplotu termokamera.

Pro přesnější měření teploty využívá Uherskohradišťská nemocnice termokameru.


Povinnosti provozovatele kamerového systému

Každý provozovatel kamerového systému v České republice je povinen tento kamerový systém zaregistrovat v případě, kdy pořizuje časový záznam veřejných prostor a jeho účelem je identifikace (přímá či nepřímá) fyzických osob v souvislosti s jejich jednáním. Veřejným prostorem je místo, kde se může pohybovat osoba, která je zaznamenávána kamerovým systémem. Tento systém podléhá oznamovací povinosti dle § 16 zákona č.101/2000 Sb.

Registraci kamerového systému lze provést pomocí elektronického formuláře, který je k dispozici na webových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Celé znění metodiky a další podrobné informace k plnění oznamovací povinosti v souvislosti s pořizováním časových záznamů z kamerových systémů najdete také na webu www.uoou.cz.

Mobilní aplikace pro přístup k záznamu kamer

Aplikace pro mobilní telefony a tablety jsou vždy dostupné na příslušných webech Android a iOS, ostatní operační systémy dle informací výrobce.

Mobilní aplikace pro záznam IP kamer:

 • QNAP - mobilní aplikace pod názvem "VMobil"
 • Digiever - mobilní aplikace pod názvem "DIGImobile"
 • ACTi - mobilní aplikace pod názvem "ACTi Mobile Client"
 • WEBGATE - mobilní aplikace pod názvem “WebEye
Přístupové systémy

Přístupové systémy

Kontrola přístupu slouží k omezení vstupu osob do určitého prostoru - objektu, místnosti nebo třeba zařízení. Lze použít různé stupně kontroly přístupu, pomocí kódu, EM karty, otisku prstu, popřípadě různé kombinace těchto metod.

Síťovatelné čtečky

Vnitřní čtečka s možností síťového propojení. Umožňuje vytvoření i rozsáhlého přístupového systému s max. počtem až 99 čteček na sběrnici TCP/IP CAT5e. Profesionální řešení s velmi dobrým uživatelským SW.

 • sběrnice TCP/IP
 • max. 99 čteček
 • max. 30 000 uživatelů
 • karta EM nebo MF

Řešení s centrálními jednotkami BC800NT4

Centrální jednotka pro připojení 4 libovolných čteček s výstupem Wiegand 26bitů. Centrální jednotky je možné síťově propojit TCP/IP CAT 5e až do počtu 32.

 • jednotka pro připojení 4 čteček
 • jednotky lze propojit TCP/IP
 • připojení čteček přes Wiegand 26bit
 • max. 32 jednotek v systému (128 čteček)
 • max. 3000 uživatelů
 • karty dle použitých čteček

Řešení se čtečkami otisků prstů MA300

Venkovní / vnitřní čtečka otisku prstů s možností síťového propojení. Slouží pro vytvoření jednoduchého přístupového systému s max. počtem až 99 čteček pro řízení vstupu až 1000 uživatelů.

 • sběrnice TCP/IP
 • max. 99 čteček
 • max. 1000 uživatelů
 • otisk prstu, karta EM

Multimodální biometrická čtečka krevního řečiště + otisku prstu

Základní parametry
Biometr. technologie krevní řečiště (struktura žil prstu) + otisk prstu
Technologie snímače optická - žilní obrazec + otisk prstu
Způsob ověření identity identifikace (1:N)
Ověřované prvky pouze prst
Vestavěná čtečka ne
Kapacita paměti vzorů 5 000 uživatelů (2 vzory každý), upgradovatelné na 10 000 uživatelů
Připojení k PC Ethernet, USB, RS-485
Software pro správu MorphoManager

Snímací a vyhodnocovací jednotka 3D geometrie obličeje

Základní parametry
Biometr. technologie rozpoznávání obličeje 3D
Technologie snímače IR kamera
Způsob ověření identity identifikace (1:N) / verifikace (1:1) - nastav.
Ověřované prvky obličej / karta + obličej / PIN + obličej
Vestavěná čtečka ne
Kapacita paměti vzorů 3 000 (identif.) / 100 000 (verif.)

Biometrická čtečka otisků prstů, úzké venk. provedení, otisk na Mifare/iClass

Základní parametry
Biometr. technologie otisk prstu
Technologie snímače optická
Způsob ověření identity verifikace (1:1 - vzor otisku v kartě) / identifikace (1:N)
Ověřované prvky karta + prst / pouze prst
Vestavěná čtečka ano (iCLASS / Mifare / Mifare Plus / DESFire)
Kapacita paměti vzorů neomezeně (při použití karet) nebo 5 000 (identif. - otisky v interní paměti)

Biometr. terminál se čtečkou otisků prstů a dotyk. LCD a čtečkou karet iCLASS

Základní parametry
Biometr. technologie otisk prstu
Technologie snímače optická
Způsob ověření identity identifikace (1:N) / verifikace (1:1) - nastav.
Ověřované prvky pouze prst / karta (PIN) + prst
Vestavěná čtečka iCLASS
Kapacita paměti vzorů 3 000 (1:N), rozšiř. na 100 000 / až 250 000 (1:1)
Rozhraní Ethernet, USB, RS-485, RS-422 (volitelně WiFi a 3G)
Snímací prvek vestavěná VGA kamera + mikrofon (snímání uživatelů / funkce videotelefonu)

Čtečka otisků prstů s LCD a iCLASS čtečkou, TCP/IP, IP65, správa i přes web

Základní parametry
Biometr. technologie otisk prstu
Technologie snímače optická
Způsob ověření identity identifikace (1:N) / verifikace (1:1) - nastav.
Ověřované prvky pouze prst / karta (PIN) + prst
Vestavěná čtečka ne
Kapacita paměti vzorů 3 000 (1:N), rozšiř. na 10 000 / až 250 000 (1:1)

Dlouhodosahová UHF čtečka - dosah do 5 m

Dlouhodosahová čtečka načítající UHF tagy a karty (UHF EPC Class 1 Gen 2). Podpora SIO objektů v identifikátorech pro zajištění vysoké bezpečnosti čtení.
Držák aktivních karet řady DTXT do auta (upevnění na čelní sklo pomocí samolepicí plochy).

Čtečka s dlouhým dosahem do 15 m pro aktivní karty

Jednotka pro snímání a vyhodnocování SPZ, venkovní HD provedení s vyšším rozlišením

Jednotka pro snímání a vyhodnocování SPZ automobilů s vyšším (HD) rozlišením a větší optimální čtecí vzdáleností; rozeznává SPZ 37 evropských zemí, vestavěný webový server pro konfiguraci. Funkce buď zcela autonomního kontroléru (sama jednotka otevírá závoru na základě vnitřního definičního seznamu SPZ) nebo možnost připojení externí jednotky NEDAP ANPR WIM (Wiegand Interface Module) pro převod výstupu na formát Wiegand a připojení tak k libovolnému přístupovému systému jako běžná čtečka. Venkovní provedení s možností montáže na stěnu nebo na sloup.

Varianty řešení autorizace vstupu do škol

Vzhledem k rostoucím požadavkům na zajištění ochrany vstupu do školy nabízíme několik možných řešení. Cílem navržených řešení ochrany je zamezení vstupu neoprávněným osobám do budovy škol. Vstupní dveře do objektu jsou opatřeny elektrickým dveřním zámkem, který zabraňuje neoprávněnému otevření dveří. Pokud má oprávněná osoba povolen vstup do budovy, je elektrický zámek aktivován a dveře je možné otevřít.

Integrační a docházkový software

Požární systémy

Požární systémy

Elektronická požární signalizace

Ochrana majetku a především lidských životů je součástí kultury již od nepaměti. První systémy včasné výstrahy před ničivým živlem byly založeny na lidském faktoru - strážní služba. S pokrokem techniky se objevila i snaha o zhotovení systémů pro včasné varování v případě požáru. Na počátku 19. století se objevily první elektrické systémy založené na sledování projevů požáru. S nástupem elektroniky se tyto systémy dále rozvíjely a sofistikovaly.

V současné době jsou systémy detekce požáru na vysoké úrovni a jsou schopny zachytit vznik požárně nebezpečné situace v první fázi hoření, kdy jsou případné škody minimální.

Požadavek na instalaci EPS vyplývá z:

 • vyhlášek a norem – pevně stanovují standardní objekty a prostory kde je instalace EPS povinná
 • projektu požární ochrany (požárně bezpečnostní zpráva) – tento dokument zpracovává požární specialista a pokud rozhodne (na základě výpočtů koeficientů požárního zatížení, činitele ohrožení osob apod.), pak je instalace EPS povinná
 • požadavku provozovatele – podle rozhodnutí o chránění vytipovaných prostor jako nadstandardní vybavení

Před instalací EPS je vždy nutno zpracovat prováděcí projekt EPS, který stanoví, jaké detektory a v jakém množství budou instalovány dle požadavků norem pro splnění podmínek ochrany objektu. Instalaci EPS provádí odborná firma, která je proškolená pro instalaci a uvedení do provozu konkrétního systému EPS. Ústředna EPS je umístěna v místě trvalé obsluhy, eventuálně je její výstup veden přímo na PCO hasičů. Systém EPS je nutno v pravidelných intervalech zkoušet a kontrolovat.

Odpovídající normy jsou:

 • zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
 • vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb
 • vyhláška č. 268/2011 Sb.
 • vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
 • ČSN 730875 Navrhování elektrické požární signalizace
 • ČSN 342710 Předpisy pro zařízení EPS
Požární detektor – optokouřový

Nejčastější používaný detektor je založen na principu detekce viditelného kouře pomocí optické komory. I/R LED dioda vysílá světelné impulzy, které jsou v klidovém stavu pohlcovány v optickém labyrintu. Pokud do hlásiče vnikne viditelný kouř, na částečkách kouře dochází k odrazu a rozptylu světla. Tím se změní světelné podmínky a přijímací prvek je vyhodnotí. Tato informace je zpracována (jeho velikost a časový průběh), vyhodnocena a případně je vyhlášen poplach.

Tento detektor je schopen odhalit požárně nebezpečnou situaci v raném stádiu (doutnající předmět).

Citlivost hlásiče byla dříve definována množstvím suchého dřeva spáleného v 1m3. Pro informaci - čidlo je schopno zahlásit při spálení 100 mg suchého dřeva. Dle EN je citlivost nyní definována množstvím kouře v čistém vzduchu udávaná v dBm. Čidlo umožňuje nastavení citlivosti v několika stupních (nižší, vyšší) od základní hodnoty 0,12-0,15 dBm. Odpovídající norma pro tyto detektory je EN 54-7 Hlásiče kouře eventuálně EN 14604 Autonomní hlásiče.

Požární detektor – tepelný

Základem tepelného detektoru je termistor, který měří teplotu okolního prostředí. Naměřená teplota je ukládána ve vnitřní paměti detektoru a je sledován trend jejího vývoje. Pokud teplota stoupá „příliš rychle“ nebo překročí maximální nastavenou hodnotu, je vyhlášen poplach. Rychlost nárůstu teploty bývá většinou 10 oC/min. a maximální hodnota bývá kolem 60 oC.

Tepelný detektor je necitlivý na projevy páry a kouře, a proto se hodí do prostor, kde se tyto jevy občas vyskytují (typicky kuchyně). Jeho nevýhodou je, že zachytí požár až ve stadiu, kdy již hoří. Odpovídající norma pro tyto detektory je EN 54-5 Hlásiče teplot eventuálně EN 14604 Autonomní hlásiče.

Požární detektor – tlačítko

Sortiment automatických detektorů je doplněn o tlačítko, které je manuálně aktivováno v případě zjištění požáru. Tlačítka se standardně umísťují na chodbách a schodištích, kde je předpokládaný pohyb osob. Odpovídající norma pro tyto detektory je EN 54-11 Hlásiče tlačítkové.

Adresace detektorů

Pro přesné určení místa požáru je nutno detektory jednoznačně očíslovat. V praxi se využívají dva způsoby:

 1. Konvenční systém – všechny detektory připojené k lince mají stejnou adresu. V praxi to znamená, že nepoznáme, který z detektorů připojených k ústředně hlásí. Toto omezuje počet maximálně připojitelných detektorů, protože v případě aktivace libovolného čidla je nutno zkontrolovat všechna. Pro usnadnění nalezení hlásicího čidla lze čidlo doplnit o indikátor umístěný např. nad přístupovými dveřmi.
 2. Adresovatelný systém – každý detektor má svou individuální adresu. Na lince může být velký počet detektorů (až 200 ks) a aktivované čidlo je jednoznačně určeno svojí adresou.

Propojení detektorů – linky

Detektory jsou spolu propojeny vedením, které zajišťuje jednak napájení elektroniky detektoru a dále přenos signálů na ústřednu EPS. Vedení je dvoužilové. U konvenčních systémů je linka osazena jen několika detektory – maximálně 32 a je zakončena odporem. V případě přerušení nebo zkratu je minimálně část čidel (při zkratu všechna) vyřazena z provozu.

Pozn.: Dle platných ČSN lze zapojit tlačítko do linky automatických konvenčních čidel pouze tehdy, je-li na ústředně toto hlášení od tlačítka samostatně indikováno. Jinak musí být tlačítka umístěna na samostatné lince.

Propojení detektorů – smyčky

Linka adresovatelného systému zahrnuje až 200 čidel, vychází z ústředny a zase se tam vrací (tvoří smyčku – loop). Čidla jsou doplněna elektronickými obvody pro eliminaci zkratů nebo přerušení smyčky a i v případě jednotlivé poruchy (zkrat nebo přerušení) je systém dále schopen činnosti. Odpovídající norma je EN 54-17 Izolátory.

Ústředny EPS

Ústředna EPS slouží k zajištění základní komunikace s obsluhou. Jejími vstupy jsou linky buď konvenčních nebo adresovatelných čidel. Výstupy jsou různé reléové nebo potenciálové výstupy pro ovládání akustických a optických signalizací eventuálně pro přímé ovládání požárně bezpečnostních zařízení (hašení, VZT systémy, evakuační systémy a podobně). Ústředna je většinou opatřena displejem nebo LED diodami pro zobrazení vlastních stavů a klávesnicí pro obsluhu. Může být doplněna i tiskárnou nebo připojena do řídícího systému pro přehledné zobrazení stavu detektorů.

Obsluha ústředny je možná v několika přístupových úrovních:

 • obsluha základní (bez přístupového hesla – zrušení akustické signalizace)
 • obsluha uživatelská (základní obsluha systému – reset, vypínání čidel)
 • obsluha odborná (servis, údržba, programování)

Základní napájení ústředny je provedeno ze sítě 230 V a pro případ výpadku je doplněna bateriemi pro zajištění funkčnosti po dobu minimálně 24 hod. Odpovídající normy pro ústřednu jsou EN 54-2 EPS - Část 2: Ústředna a EN 54-4 EPS - Část 4: Napájecí zdroj.

Výstupy z EPS (sirény, majáky)

Cílem systému EPS je včas varovat při vzniku požárně nebezpečné situace. K tomu slouží akustické sirény a optické majáky. Sirény a majáky mohou být instalovány buď na samostatném výstupním vedení nebo přímo ve smyčce na linkovém vedení. Tento druhý způsob šetří náklady na kabeláž. Odpovídající normy jsou EN 54-2 EPS - Část 3: Požární poplachová zařízení Sirény a EN 54-4 EPS - Část 23: Optická poplachová zařízení.

Jiné vstupy a výstupy z EPS

Pokud v objektu není stálá obsluha, je nutno řešit přenos na pult centralizované ochrany HZS. Přenosové zařízení se skládá z účastnického dílu, který zajišťuje připojení konkrétní ústředny k vlastnímu přenosovému zařízení, přenosové trasy (kabelové nebo bezdrátové) a jejím ukončení na pultu HZS. Vlastní zásah v objektu pak provádí zásahová jednotka. Aby měla zajištěný přístup do objektu, instaluje se zde klíčový trezor KTPO, kde jsou umístěny klíče od objektu a ovládací panel pro jednotnou obsluhu OPPO. Dalšími výstupy mohou být reléové kontakty pro hasicí zařízení, které je schopno provést vlastní hasební zásah bez lidské obsluhy. Tato zařízení mohou být systémem EPS monitorována (kontrola napájení, tlaků apod.) a tato informace přenášena na HZS. Pro standardní schodiště se čidla umísťují asi po 12 m výškových metrech.

Tepelné hlásiče

Reagují na zvýšení teploty v prostoru. Jsou necitlivé na projevy kouře, takže je lze používat v prostorách, kde může dojít k jeho vzniku (garáže, kuchyně). Detekce teploty se provádí jednak s ohledem na maximální teplotu a na rychlost jejího vzrůstu. Maximální teplota je v našich klimatických podmínkách obvykle stanovena na 65-70 oC (většinou ji lze zvolit). Rychlost nárůstu teploty je obvykle 10 oC/1min. Maximální vzdálenost mezi tepelnými čidly je 6,5 m a střežená plocha je menší než 30 m2. Čidla se nesmějí používat v prostorách se světlou výškou větší než 8 m.

Multikriteriální hlásiče

Tyto hlásiče většinou sdružují opticko-kouřové a teplené čidlo do jednoho prvku. Mají odděleně nastavitelnou část optickou a tepelnou a případně i možnost kombinace obou detekcí současně (čidlo zahlásí, je-li v místnosti kouř a teplota se současně zvýšila). Je u nich menší množství falešných hlášení. Nasazují se stejně jako hlásiče opticko-kouřové.

Speciální hlásiče

Velmi stručně řečeno se jedná o hlásiče používané pro speciální aplikace.

Lineární hlásič – principem hlásiče je měření útlumu světla na vzdálenosti až 100 m. Při poklesu „viditelnosti“ vlivem kouře je vyhlášen poplach. Vhodné do velkých hal.

Plamenný hlásič – sleduje vyzařování elektromagnetického záření (světla) ve spektrálním rozsahu 400-500 nm. Vhodné do volného prostranství (hlásič musí požár „vidět“ ).

Nasávací systémy – VZT systémy, které odebírají vzorky vzduchu z hlídaného prostoru a sledují úroveň kouře nebo zplodin hoření. Vhodné do speciálních provozů (mrazírny, prašné prostředí).

Tepelné kabely – jedná se o speciální kabel, který průběžně měří teplotu v každém svém místě. Je vhodný pro střežení dlouhých úseků (tunely, kabelové kanály).

Provoz EPS

Provoz požárně bezpečnostních systémů EPS se řídí vyhláškou č. 246/2001 Sb. - § 8. Za provoz zodpovídá zodpovědný pracovník určený provozovatelem systému. Jeho prvořadou povinností je zajistit bezchybný provoz systému EPS. K tomu je nutno uzavřít smlouvu na provádění kontrol a oprav systému s pověřenou servisní organizací a zajistit řádné vedení požadované dokumentace. Dle požadavků vyhlášky č. 246/2001 Sb. se provádí:

 1. měsíční kontrola ústředen a doplňujících zařízení
 2. 1x za 6 měsíců zkouška činnosti EPS u čidel a zařízení, která EPS ovládá
 3. 1x ročně kontrola provozuschopnosti (pozn.: kontrola provozuschopnosti nahrazuje zkoušku činnosti EPS)

Předepsanou formou provozní dokumentace je Provozní kniha EPS, kde se zapisují všechny události týkající se zařízení EPS.

Požadavky na provedení kabeláže

Z požadavků vyhlášky č. 23/2008 Sb. (včetně změny č. 268/2011 Sb.) vyplývají následující požadavky na provedení kabeláže:
II - kabel B2ca, S1, D1
III - kabel B2ca, S1, D1 v případě instalace v chráněné únikové cestě
IV - kabel funkční při požáru
Pokud se v požárním úseku nachází více prostorů, je nutno pro požární úsek splnit veškeré požadavky pro jednotlivé prostory.

Kabely a vodiče funkční při požáru a se stanovenou požární odolností P nebo PH se ukládají na úložné, závěsné nebo opěrné konstrukce s třídou funkčnosti požární odolnosti (R), která zajišťuje stabilitu kabelového rozvodu nebo vodiče nejméně po dobu třídy jejich požární odolnosti (R ≥ P nebo R ≥ PH). Požární odolnost P a PH a třída funkčnosti požární odolnosti R se prokazují zkouškou. Kabely a vodiče funkční při požáru se instalují tak, aby alespoň po dobu požadovaného zachování funkce nebyly při požáru narušeny okolními prvky nebo systémy, například jinými instalačními a potrubními rozvody, stavebními konstrukcemi a dílci.

B2ca – klasifikace dle reakce na oheň CPD 2006/751/EC - označení pro kabel S1 - množství kouře při hoření v rozsahu 1-3 (1 – nejméně )
D1 – možnost odkapávání hořících částeček izolace (1 – minimální)

Odolnost kabelů dle ZP 27/2006 (2008) je stanovena ve 2 třídách P a PH a je dána společně s nosným systémem. PH – mírnější požadavky PH 15, 30, 60, 90 (čas v minutách ) teplota 85 oC. P - tvrdší požadavky teplota až 100 oC.

Požadavky norem kabeláže IEC 6033, EN 50 267, EN 61034, IEC 60331, VDE 4102-12.

požární odolnost kabelu (kategorie –R)
obsah halogenových prvků v materiálu izolace
emise kouře (dýmivost)
celistvost obvodu při požáru (funkční schopnost -V)
funkční schopnost celého nosného systému (včetně kabelu)
ZP 27/2006 - zkušební předpis PAVUZ pro zkoušky funkční schopnosti

Definice požáru
§ 51 Vyhlášky MV č. 21/1996 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o požární ochraně, definuje požár takto: „Pro účely požární ochrany se za požár považuje každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení či zranění osob nebo zvířat, anebo ke škodám na materiálních hodnotách. Za požár se považuje i nežádoucí hoření, při kterém byly osoby, zvířata nebo materiální hodnoty nebo životní prostředí bezprostředně ohroženy.“

Definice hoření
Hoření je exotermický děj, probíhající za vývoje světla, tepla a zplodin hoření. Hoření vzniká a probíhá za určitých podmínek. Pro jeho průběh je zapotřebí současná přítomnost hořlaviny, oxidačního prostředku a zdroje iniciace. Hořlavina a oxidační prostředek spolu tvoří hořlavý soubor.

Podmínky pro hoření jsou:

 1. hořlavá látka
  pevná (papír, dřevo, sláma atd.)
  kapalná (benzín, olej, líh atd.)
  plynná (zemní plyn, propan-butan atd.)
 2. oxidační prostředek
  nejčastěji vzdušný kyslík
 3. zdroj iniciace
  nejčastěji plamen, jiskra, horký povrch

Jako zplodiny hoření se označují všechny plynné (ale i pevné a kapalné) produkty hoření. Mezi základní látky ve spalinách se řadí například: oxid uhelnatý (CO), oxid uhličitý (CO2) a jiné vesměs jedovaté nebo nebezpečné látky.

Z odborného hlediska se požár rozděluje na tzv. „fáze požáru“. Intenzita hoření při požáru není stejná po celou dobu trvání požáru. U požáru, který není hašen, je samovolný rozvoj požáru charakterizován čtyřmi fázemi požáru:

 • 1. fáze – časový úsek od vzniku požáru až do počátku intenzivního hoření. Trvá 3–10 min. podle druhu hořlavé látky a podmínek rozvoje požáru. Intenzita hoření je většinou malá, požárem je zasažena pouze část hořlavých materiálů. Toto je fáze nejvýhodnější pro zahájení hasebních prací, likvidace bývá jednoduchá a škody minimální. Zde také leží těžiště činnosti EPS, která má zachytit vznik požáru v této fázi.
 • II. fáze – časový úsek od počátku intenzivního hoření až do zasažení požárem všech hořlavých materiálů a konstrukcí hořícího objektu. Situace na požářišti bývá již velmi složitá a vyžaduje vyšší nároky na organizaci hasebních prací.
 • III. fáze – časový úsek od počátku snižování intenzity požáru. Na požářišti jsou narušeny nosné konstrukce, hrozí nebezpečí zřícení.
 • IV. fáze – časový úsek v době snižování intenzity hoření až do úplného vyhoření hořlavých látek.

Poslední dvě fáze požáru jsou náročné na likvidaci požáru a škody způsobené požárem jsou velké. Doba trvání požáru je závislá především na množství hořlavých látek a podmínkách hoření.

Způsoby detekce požáru

Základní projevy požáru jsou teplota, světlo (plamen) a zplodiny hoření. Zplodiny hoření jsou buď neviditelné (plyny CO, CO2, aerosoly) nebo viditelné (světlý nebo tmavý kouř). Tyto projevy lze pomocí vhodného detektoru (čidla) indikovat a převést na elektrické signály. Elektrické signály jsou dále přenášeny do ústředny a zpracovány.

Teplota

Zvýšení teploty lze poměrně jednoduše a přesně měřit. Jedná se o nejstarší princip požárního hlásiče - první tepelná čidla byla založena na bimetalovém pásku. Hlásič teplot vyhodnocuje nejen hodnotu teploty, ale i její změnu. Předpokládá se, že za normální (nepožárové) situace je okolní teplota hlásiče více méně konstantní nebo se nemění příliš rychle. Tuto konstantní teplotu hlásič považuje za normální klidovou teplotu okolí, kterou při pomalých změnách teploty posouvá na aktuální teplotu. Pokud se začne teplota okolí měnit směrem nahoru (vzrůstat), začnou tuto změnu zpracovávat SW obvody a vyhodnocovat kritéria pro vyhlášení požárové situace na základě změny teploty. Jestliže změna teploty je rychlejší než nastavená strmost (viz dále), SW hlásič si zapamatuje klidovou teplotu okolí takovou, jaká byla v okamžiku, než se rychlost růstu teploty začala blížit nastavené strmosti. Jestliže měřená teplota vzroste natolik, že je o hodnotu teplotního nárůstu vyšší než klidová teplota, hlásič vyhodnotí situaci jako požárovou. Pro vyhlášení požárové situace od diferenciální části hlásiče musí být tedy splněny tři podmínky - teplota musí stoupat dostatečně rychle (strmost), musí stoupnout o dostatečnou hodnotu (nárůst) a musí překročit minimální teplotu.

Tepelné detektory nejsou náchylné na prach a nečistotu. Pro jejich aktivaci je potřeba plamen, který způsobí nárůst teploty. Zpravidla reagují na požár s určitým zpožděním. Detektory založené na tomto principu jsou vhodné pro indikaci rychle se rozvíjejícího požáru (např. hořlavé kapaliny).

Světlo

Optický projev plamene je charakterizován vyzařováním elektromagnetického záření (světla) ve spektrálním rozsahu 400-500 nm. Detekce tohoto záření je možná leč detektory založené na tomto principu jsou poměrně drahé. Problematikou u těchto detektorů je možnost falešných hlášení od slunečního odrazu nebo horkých těles. Pro eliminaci těchto jevů se používají 2 nebo 3 detektory instalované v jednom pouzdře a laděné v různých spektrálních pásmech a současné vyhodnocování jejich stavů. Detektory je možno umístit mimo střežený prostor tak, aby „viděly“ případný požár. Jsou vhodné např. pro hlídání venkovních transformátorů, letištních hangárů nebo olejových nádrží.

Zplodiny hoření (kouř)

Pevné zplodiny hoření (kouř) lze detekovat velmi snadno na základě útlumu světla v optické komoře. V detektoru je vyhodnocovací komůrka, která je prosvětlována IR diodou a je vyhodnocována světelná ztráta. Pokud se do komůrky dostane kouř, je snížena „viditelnost“ nebo dochází k odrazům světla na částečkách kouře a detektor vyhlásí poplach. Hlásiče kouře při vyhodnocování požárové situace předpokládají, že v klidu je úroveň odpovědi z vyhodnocovací komůrky, které odpovídá určitá koncentrace kouře v okolí, konstantní nebo se mění pouze velmi málo a pomalu. Odpověď fyzikální části v čistém prostředí prostém kouře se může měnit i vlivem jiných okolních podmínek, např. vlivem teploty, vlhkosti vzduchu, tlaku vzduchu, větru nebo vlivem znečištění vyhodnocovacích prvků. Na základě pomalých změn odpovědi fyzikální části si hlásič provádí korekce pro vyhodnocení požárové situace tak, aby změny v zadaném rozmezí neměly podstatný vliv na citlivost hlásiče. Nesmí ovšem docházet k náhlým teplotním změnám vedoucím k orosování či námrazám. Pokud se odpověď fyzikální části mění způsobem, který svým charakterem odpovídá zvyšování okolní koncentrace kouře, hlásič porovnává odpověď fyzikální části s dřívější odpovědí. Jestliže rozdíl těchto hodnot přesáhne určitou úroveň, hlásič vyhodnotí situaci jako alarmovou. Komůrku a vyhodnocovací prvky je potřeba pravidelně čistit a v prašném prostředí je zanášení detektorů rychlejší. Výhodou tohoto způsobu detekce je reakce na situaci, kdy některé materiály nemusí přímo hořet, ale už jejich doutnání způsobí poplach. Jedná se o nejčastěji využívaný princip v požárních čidlech.

Zplodiny hoření (plyny)

Plynné zplodiny hoření (CO, CO2) lze detekovat např. pomocí chemických detektorů. Velkou nevýhodou je stárnutí vlastního senzoru a jeho postupná degradace. Životnost těchto detektorů je maximálně 5-6 let. Jiný způsob používá např. laserového zdroje a vyhodnocuje optické vlastnosti vzorků. V praxi se také často používají detektory, které spojují dva a více principů detekce (optická komora + tepelné čidlo, případně i dvě optické komory+ tepelné čidlo). Čidla jsou označována jako multikriteriální nebo kombinované.

Parkovací systémy

Parkovací systémy

Nabízíme stabilní systém parkování s nízkými investičními náklady. Dohledový systém nabízí komplexní řešení navigace parkování. Celý systém zahrnuje tyto prvky:

 • informační panely o volné kapacitě parkovacích míst
 • vjezdovou bránu s kamerou snímající oprávněnost vjezdu vozidel
 • navigační displeje směrující řidiče na volná parkovací místa
 • indikace obsazení parkovacích pozic
 • přehledové kamery indikující volná místa ve snímaném okolí
 • snímání odjezdu vozidla kamerou u výjezdové brány

Schéma obsluhy parkovacího systému:

V parkovacím systému je možné použít IP kamery s označením ITC114-PH1B-F3 a ITC314-PH1B-F2. Parkovací systémy doplňuje nabídka kamer pro rozpoznávání SPZ s označením ITC217-PW1B-IRLZ10, která umožňuje např. automatické otvírání vjezdu na základě seznamu povolených SPZ. Z nabídky komponentů vybíráme směrovou zobrazovací vnitřní tabuli IPMPGI-120AB-O sloužící k navigaci automobilů na volné parkovací místo.

Celý parkovací systém je řízen v dohledovém centru s možností vizualizace a přehledu historie vozidel v parkovacím systému. Pro správu a nadstavbu parkovacích aplikací pak slouží server DSS4004. Jedná se o hlavní jednotku celého parkovacího systému, která umožňuje správu a vizualizaci parkovacího systému.

Serverová jednotka spravuje:

 • vjezdy a výjezdy vozidel
 • aktualizace údajů na informačních panelech
 • záznam z kamer v celém systému

Použití kamer v parkovacím systému

IP kamery jsou schopné opticky detekovat volné resp. obsazené parkovací místo (v nabídce je verze pro snímání 2, 3 a 6 stání). Pomocí barevného podsvícení patice kamera opticky lokálně signalizuje, zda je v detekované zóně volné parkovací stání. Síťové porty kamer umožňují zapojit kamery v řetězu namísto standardní hvězdicové topologie Ethernetu a ušetřit tak instalační náklady.

Navigační prvky systému parkování

Integrace budov

Integrace budov

Nabízíme dvě softwarová řešení pro vizualizaci a integraci bezpečnostních systémů včetně managementu lidí a prostředků.

Security View

Pro přehledné zobrazení stavu, ovládání a archivaci událostí z ústředen DIGIPLEX EVO jsme připravili vizualizační software Security View. Umožňuje připojení až šestnácti ústředen, jejich monitorování a ovládání z několika počítačů současně. Security View ke své funkci využívá síťovou architekturu klient-server. K ovládání je možno použít libovolný počítač s nainstalovanou klientskou aplikací. Vzhledem k použití protokolu TCP/IP není použití limitováno lokální sítí. Pro vzdálený přístup je doporučeno použít připojení pomocí VPN.

Výhody využití:

 • monitorování a ovládání až šestnácti ústředen PARADOX EVO z více míst současně
 • logování a ukládání historie všech událostí
 • architektura klient-server, změny v systému za provozu
 • spouštění libovolných externích aplikací, např. pro sledování kamer
 • jednoduchá a rychlá instalace
 • zapůjčení software na 2 měsíce zdarma
VAR-NET integral

VAR-NET INTEGRAL je systém pro sledování, správu a vyhodnocování elektronických systémů budov. Umožňuje společnou správu a ovládání více vzdálených objektů klienta z jednoho místa přes webové rozhraní. Je navržen jako ucelené řešení, složené ze vzájemně provázaných modulů. Modularita dává uživateli možnost zvolit jen ty funkce, které bude používat, a tím efektivně využít vynaložené prostředky. Toto řešení je určeno pro menší a střední objekty (až 6 typů bezpečnostních technologií, tj. EZS, CCTV, EPS, docházka a přístup pro až 800 osob s přístupovými právy, z toho až 400 s registrovanou docházkou). Do SW VAR-NET INTEGRAL jsou zařazeny zabezpečovací ústředny (DIGIPLEX EVO), kamerové systémy (IP kamery ACTi, IP kamery Canon, DVR Micro Digital), elektronická požární signalizace (JOB detectomat) a docházkové a přístupové terminály VAR-NET.

Výhody využití:

 • architektura klient-server, změny v systému za provozu
 • centrální správa osob a identifikátorů (PIN, karta, otisk prstu)
 • jednotná bezpečnostní pravidla, důvěrnost a utajení
 • propojení jednotlivých systémů – vytváření vazeb
 • užší vazba s externími systémy (EZS, CCTV, EVS, EPS)
 • využití dalších technologií a systémů (docházka, stravování, recepce, automatizace)
 • spolupráce s hardwarem od různých výrobců

Panelové domy

Panelové domy

Rekonstrukce panelových domů

Panelové domy stavěné v době „překotného rozvoje socialistické společnosti“ dosluhují do let, kdy je nutná generální rekonstrukce. Většinou se nejedná jen o zateplení fasády, ale i o výměnu vnitřního vybavení schodišťových prostorů, výtahů a elektroinstalace. Součástí domů jsou kromě silnoproudé elektroinstalace také i nejrůznější elektronické systémy, na které jsou v poslední době kladeny vysoké požadavky. Pro generální rekonstrukci vám můžeme profesionálně nabídnout naše komplexní řešení.

Elektroinstalace

Dosluhující hlavní domovní vedení, výměna nebo repase elektroměrových rozvaděčů, osvětlení společných prostor a nejrůznější způsoby ovládání, přívodní vedení k bytovým jednotkám, zvonkové systémy.

Požární zabezpečení

V bytových domech je požadován systém lokální detekce požáru a spouštění výstražných sirén ve společných prostorách v automatickém nebo ručním režimu. Je možné další ovládání protipožárních systémů (větrání, ovládání výtahů apod.).

U výškových budov je dle požárních norem vyžadován výstražný systém lokální detekce požáru skládající se z čidel a sirén umístěných na centrálním schodišti. Hlavní funkce tohoto systému je včasná indikace (akustická) kouře v budově. Při požáru je možno spustit VZT systém pro přívod čerstvého vzduchu, případně otevřít odvětrávací klapky schodiště. Protože při požáru není vhodné používání výtahu, je možné zajistit jeho zablokování, eventuálně sjetí do evakuační polohy.

Pro tyto požadavky nabízíme jednoduchý, certifikovaný systém s ústřednou DCC2 nebo DCC4, do které jsou připojeny automatické a tlačítkové hlásiče umístěné na patrech, chodbách nebo ve sklepích.
Požární poplach kromě sirén spouští ovládající návazné protipožární systémy (odvětrávání, ovládání výtahů, komunikaci). Přenos vybraných stavů (poplach, porucha) je signalizován na pult HZS nebo PCO.

Pokud není požadavek na centrální detekci požáru v bytových jednotkách, je nutné dle platné vyhlášky instalovat do bytových jednotek autonomní hlásiče požáru.Přístupový systém

Kontrola přístupu slouží k omezení vstupu osob do určitého prostoru obytného domu. Lze použít různé stupně kontroly přístupu, pomocí kódu, bezdotykové karty, otisku prstu, popřípadě různé kombinace těchto metod. Nabízíme různé způsoby řešení kontroly přístupu, s autorizací osob a následné otevření vstupních dveří.Videotelefony

Nabízíme komplexní řešení pro instalaci audio nebo videotelefonu pro neomezený počet bytových jednotek. Dnes již běžné digitální systémy pracují ve dvouvodičovém zapojení, ale dostupnější jsou i IP systémy.


Kamerový systém 

Kamerový systém zajišťuje monitorování společných prostor v bytových domech a působí preventivně s cílem odradit nekalé živly od páchání trestné činnosti. Nabízíme komplexní řešení pro instalaci kamerových systémů s možností splnit různé požadavky investora na monitorování vnitřních i venkovních prostor. Pracujeme zejména se systémy TCP/IP (kamery, záznamové zařízení, přenosové trasy, příslušenství).


Datové a telekomunikační rozvody

Pro rozvody internetu a dalších datových služeb v bytových domech je možné z naší nabídky využít kompletní sortiment pro budování datové kabeláže. Nabízíme kompletní řešení pro metalické a optické rozvody včetně datových rozvaděčů a to až po koncové zásuvky uživatelů.

Datové sítě

Datové sítě

Strukturované kabelážní systémy

Nabízíme kompletní řešení při budování metalických i optických částí datových sítí.

Bezdrátové sítě

Bezdrátové sítě

Ať už patříte mezi velké telekomunikační společnosti nebo jste malý ISP, ať potřebujete přenést malou kapacitu na velkou vzdálenost nebo naopak přenést velký datový tok včetně IPTV, máme pro Vás řešení!

Pevné a privátní sítě

Potenciálním uživatelem radioreléových spojů je každý, kdo potřebuje datové nebo internetové připojení nebo má svou pobočkovou ústřednu, ale nemá vlastní kabelové rozvody. Radioreléové spoje jsou zvláště vhodné pro budování pevných sítí alternativních telekomunikačních operátorů s nedostatečnou nebo žádnou kabelovou infrastrukturou. Další vhodnou aplikací je rozšíření infrastruktury místních operátorů nebo poskytování hlasových a datových služeb velkým firemním zákazníkům nebo úřadům.

Radioreléové spoje ALCOMA umožňují:

 • připojit k síti pobočkovou ústřednu pomocí rozhraní až 63E1/T1, ethernetu nebo rozhraní STM-1/OC-3 nebo jejich kombinacemi
 • připojit sítě LAN, WAN a MAN přes jedinou rádiovou linku až do kapacity 1 Gbit/s
 • pracovat jako páteřní síť pro Popy poskytovatelů internetu
 • přenášet IPTV
 • kombinovat výše uvedené možnosti a vybudovat tak nízkonákladovou hlasovou, datovou a video síť pro nezávislé poskytovatele bezdrátového internetu nebo alternativní telekomunikační operátory
 • okamžité připojení míst, a tím i poskytování služeb na dobu než bude vybudováno a zprovozněno kabelové připojení

Typickými zákazníky tak jsou velké firmy s pobočkami, hotelové řetězce, banky, pojišťovny, úřady, firmy zajišťující distribuci vody, elektřiny, plynu, atd.

Poskytovatelé internetu

Aby si nezávislí poskytovatelé internetu udrželi svou konkurenceschopnost vůči mezinárodním operátorům, potřebují svou vlastní infrastrukturu a možnost poskytovat ty nejlepší služby. Nabízíme nízkonákladové a profesionální řešení v licencovaných i volných pásmech jak pro vybudování páteřních tras, tak pro koncové připojení zákazníků vyžadující stabilní a kvalitní připojení. Velké MTU, nízká latence, vysoká kapacita, QoS atd. umožňují na radioreléových spojích ALCOMA poskytovat Triple Play služby. Rychlé dodávky a kvalitní zákaznická péče jsou dalšími výhodami, které od nás získají i malí zákazníci.

Řešení šitá na míru

ALCOMA se za 20 let své existence stala specialistou na řešení vyvinutá na míru konkrétních zákazníků ve všech částech světa.

Evakuační rozhlas

Evakuační rozhlas

Ve školách, úřadech a jiných veřejných budovách je mnohdy výhodnější použít v případě nebezpečné situace (např. požár v budově) konkrétní mluvené hlášení. Tuto úlohu dokáže automaticky zajistit evakuační rozhlas propojený se systémem EPS. Systém evakuačního rozhlasu podléhá certifikaci dle EN 54-16, jeho montáž a provoz se řídí Vyhláškou č. 246/2001 Sb.

Použití evakuačního rozhlasu

Návrh a řešení systému evakuačního rozhlasu je vždy předmětem projektu, kde musí být stanoveny podmínky pro jeho provoz. Nabídka a dodávka je vždy řešena jako projekční celek, kdy dodavatel garantuje požadované funkce systému. Evakuační ústřednu lze jednoduše naprogramovat dle konkrétních požadavků.

Popis rozhraní systému evakuačního rozhlasu
 • 4 (8) výstupních evakuačních linek (100 V rozvod)
 • 8 (16) vstupů pro spouštění a řízení evakuace
 • 4 (8) výstupů pro vlastní monitorování systému (kontakt relé)
 • 4 vstupní audio-linky
 • linka RS 232 pro nastavení parametrů
 • USB port pro doplnění a rozšíření paměti
 • RJ45 pro připojení sítě Ethernet
 • vnitřní sběrnice - připojení periferií (ovládací konzola)
Popis funkcí systému evakuačního rozhlasu
 • definice alarmového hlášení pro každou zónu samostatně
 • sekvenční spouštění alarmových hlášení
 • ovládání alarmových hlášení z konzoly (standardní nebo požární)
 • možnost podkresové hudby a použití systému vyvolávání v klidovém stavu (alarmové hlášení má prioritu)
 • indikace provozních stavů a monitorování systému
 • kontrola výstupních linek reproduktorů
 • všechny funkce jsou nastavitelné pomocí SW
Doporučení k projekci a instalaci
 • dodávka evakuačního rozhlasu je řešena jednou položkou (zkompletovaná evakuační ústředna)
 • před vlastní instalací je nutno provést kabeláž (dle EN 60331, Vyhlášky č. 23/2008 Sb., Vyhlášky č. 286/2011 Sb.) a instalovat reproduktory
 • propojit se systémem EPS
 • provést naprogramování ústředny
 • zajistit požadované funkční zkoušky a kontrolu provozuschopnosti (Vyhláška č. 246/2001 Sb.)
 • proškolit personál o obsluze a uvést systém do provozu